TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND huyện Eakar, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Eakar về việc tổ chức triển khai tập huấn đến cán bộ, giáo viên, Nhân viên và Học sinh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sau khi tiếp thu nội dung tại UBND huyện Eakar, sáng ngày [...]