KẾ HOẠCH TUẦN

KẾ HOẠCH TUẦN

Lượt xem:

-Thứ 4: 11/10 rà soát sản phẩm khoa học kỹ thuật -Thứ 5: Chấm sản phẩm – Thứ 6: hoàn thiện sản phẩm [...]