Lịch học chính trị hè 2018

Lịch học chính trị hè 2018

Lượt xem:

BOI_DUONG_CHINH_TRI__HE_2018_31072018084635 [...]
các mẫu đơn tham gia học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp-GV in nộp theo lớp học

các mẫu đơn tham gia học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp-GV in nộp theo lớp học

Lượt xem:

Mau_don_dang_ky_cac_lop_chuc_danh_nghe_nghiep_28052018052356 [...]
Tháng 10

Tháng 10

Lượt xem:

– Họp BCH đảng ủy -Họp Hiệu trưởng -Làm hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường -Giao ban UBND xã -Khảo sát sinh hoạt chi bộ-kết hợp kiểm tra dữ liệu PCTHCS [...]