Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Lượt xem:


Trường THCS Đinh Tiên Hoàng thông báo đến toàn thể phụ huynh có con em hiện tại đang học tại trường danh mục sách giáo khoa lớp 7 để phụ huynh và học sinh mua để phục vụ năm học 2022 – 2023.