Hồ sơ liên đội

Lượt xem:


Vào đầu năm học, thực hiện kế hoạch hoạt động và chương trình hành động của Hội Đồng Đội và phòng giáo dục. Liên đội tổ chức Đại hội chi đội và đại hội liên đội, Xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của liên đội, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa cho kế hoạch nhiệm vụ năm học.ho so dai hoi lien doi 2017-2018