Tháng 10

Lượt xem:


– Họp BCH đảng ủy

-Họp Hiệu trưởng

-Làm hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường

-Giao ban UBND xã

-Khảo sát sinh hoạt chi bộ-kết hợp kiểm tra dữ liệu PCTHCS