Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Lượt xem:


Nhà trường tuyển sinh vào lớp 6 bắt đầu từ thứ 7 ngày 15/06/2019. Phụ huynh có con em trên địa bàn đã học hết lớp 5 lên trường nhập học cho các em.