HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

Lượt xem:


HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của Liên đội năm học 2017-2018, nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sông cho học sinh, ngày 24 tháng 1 năm 2018, Nhà trường đã tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Qua quá trình chuẩn bị chu đáo của 16 chi đội, hội thi đã mang lại thành công tốt đẹp, 16 câu chuyện kể đã thực sự đi sâu vào trái tim của mỗi thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh; những câu chuyện kể của các em đã gợi lại hình ảnh của Bác đó là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Anh hùng giải phóng của dân tộc, Danh nhân văn văn hóa của thế giới. Người đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.”

Trong suốt cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và gian lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động và tình cảm to lớn đối với Thanh thiếu niên nhi đồng, bởi thế trong tư tưởng cũng như hoạt động thực tiễn của Người đã hình thành một hệ thống quan điểm và nhiều bài học sâu sắc về thế hệ trẻ, có thể nói:

Ai yêu Nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh

Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng.

Nói đến Nhân cách và đạo đức của Người đó chính là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, sự thống nhất giữa hoạt động và nhân cách chính trị với thái độ rất giản dị, khiêm tốn, nhân hậu.  Sinh thời Người luôn coi trọng việc Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dạy: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng, Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Người nhắc “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…” Đối với ngành giáo dục người đã dặn dò : Dù khó khăn đến đâu các thầy giáo cô giáo và các thế hệ các em học sinh phải ra sức thi đua dạy thật tốt học thật tốt Người cũng nhắc nhở: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết

Thực hành tốt những lời dạy của Bác; Liên đội Đinh Tiên Hoàng tổ chức hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ để làm sâu sắc hơn phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt đối với các em HS, để thực hiện tốt phong trào, mỗi HS cần phải quyết tâm thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy. Qua hội thi; Mỗi câu chuyện nhỏ các em kể về đạo đức Bác Hồ đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc thật thiêng liêng, để từ đó mỗi người tự rút ra cho mình những bài học lớn…làm sống lại những giây phút, khoảnh khắc thiêng liêng qua những câu chuyện. Qua các phần thi kể chuyện, các em không chỉ mang đến hội thi đơn thuần những câu chuyện kể mà còn tự liên hệ rút ra cho mình những bài học lớn từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..Bởi, bài học từ tấm gương đạo đức của Bác không phải là những gì chung chung mà là những câu chuyện, tình huống cụ thể, những lời dạy thấm đậm ân tình và chứa chan tình cảm yêu thương con người…