KẾ HOẠCH TUẦN

Lượt xem:


-Thứ 4: 11/10 rà soát sản phẩm khoa học kỹ thuật

-Thứ 5: Chấm sản phẩm

– Thứ 6: hoàn thiện sản phẩm